Om Alvesta Bilservice


Alvesta ABS Bilservice ger ditt fordon service, underhåll och reparationer. Vi tar emot allt från personbilar, transport-, lastbilar och lantbruksmaskiner.

Vi hjälper dig med köp av transportbilar från Fiat och Iveco från 1-60 ton`s totalvikt.

Vi har tillverkning och försäljning av hydraulslang och kopplingar.

Vi är SWEDAC-ackrediterade och MRF anslutna vilket ger trygghet för dig som kund.ABS =  Kunden i centrum


Med utgångspunkt från vår kompetens och ett nära samarbete med partners och ledande leverantörer vill vi erbjuda professionella lösningar för våra kunder och hjälpa dom skapa ekonomisk framgång.


Vi vill uppfylla våra kunders och leverantörers förväntningar på oss – och vi är inte rädda för att ifrågasätta det sätt vi arbetar på.
Det gör vi genom att löpande förbättra våra kunskaper med utbildningar och produkt kunskaper.
Både i det dagliga arbetet och framtida produktivitet och sätta fokus på  säkerhet och kundnöjdhet.

Vi hoppas att du alltid känner dig välkommen när du besöker oss.